fbpx


Рекламна графикаКакво представлява специалността?


Рекламната графика е художествена форма на съвременните комуникации, съчетаваща графичния дизайн, плаката и дигиталните технологии.

Взаимната връзка със заниманията по рисуване, живопис, шрифт, комбинаторика и компютърна графика, както и всички общообразователни дисциплини, създават всестранно развити личности с отлични изобразителни способности, графична култура и динамично логическо мислене.

Преподаваната методика включва особена система от знаци и значения, чиято цел е да изгради уникален символен език, графични навици на чистота и естетика.

Обучението по специалността формира у младите хора качества като комуникативност, умение за работа в екип, толерантност, активна гражданска позиция и гарантира реализацията им в съвременния професионален живот.За кого
е подходяща?


Петгодишният курс на обучение ви гарантира професионални умения по:

 • Компютърна графика
 • Рекламен клип и анимация
 • Графично оформление на реклами
 • Създаване на плакати
 • Проектиране на шрифтове
 • Авторско мислене


Какво се изучава през учебната година?

 • Рекламна Графика – 150 часа
 • Рисуване – 120 часа
 • Живопис – 116 часа

В 12 клас всички ученици полагат държавни зрелостни изпити по специалните предмети.
Успешно преминалите изпитите получават:

 • Диплома за завършено средно образование
 • Свидетелство за професионална квалификация – художник


Как се завършва специалността?


За успешното завършване на гимназията учениците от специалност Рекламна Графика от 12 клас изпълняват серия от задачи, част от дипломна работа с която могат да вземат свидетелство за квалификация.

Успешно преминалите зрелостният изпит получават:

 • Диплома за завършено средно образование
 • Свидетелство за професионална квалификация – художник

Къде кандидатстват след това учениците?


След завършване на специалност „Рекламна Графика“ дипломантите кадидатстват в следните висши учебни заведения и специалности:

 • Национална художествена академия
  • Специалност ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ
  • Специалност КНИГА, ИЛЮСТРАЦИЯ И ПЕЧАТНА ГРАФИКА
  • Специалност ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН
  • Специалност  РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН
 • Велико Търновски Университет
  • Специалност Изящни изкуства-графичен дизайн и визуални комуникация
 • Нов Български Университет
  • Плакат и рекламен дизайн
  • Графичен дизайн
  • Анимационно кино
  • Реклама
 • Технически Университет
  • Инженерен дизайн
 • Други университети в страната и чужбина


Ученически произведения


И за финал ви оставяме да се потопите в произведенията на нашите ученици и да се докоснете до техните творчески възможности.


Другите ни специалности