fbpx


Художествена тъканКакво представлява специалността?


Рекламната графика е една от разновидностите на графичния дизайн.Задачите, които си поставя програмата по специалността се осъществяват в рамките на една особена система от знаци и значения, наричана символичен или описателен графичен език. Взаимната връзка, със заниманията по рисуване, живопис, комбинаторика, шрифт и компютърна графика, формират качества, изграждат възможности за стремеж към осмисляне и формообразуване на логическото мислене, провокиращо абсурдното третиране.За кого
е подходяща?


Петгодишният курс на обучение ви гарантира професионални умения по:

 • Компютърна графика
 • Рекламен клип и анимация
 • Графично оформление на реклами
 • Проектиране на плакати
 • Създаване на авторски шрифтове


Какво се изучава през годините?

 • Рекламна Графика – 150 часа
 • Рисуване – 120 часа
 • Живопис – 116 часа

В 12 клас всички ученици полагат държавни зрелостни изпити по специалните предмети.
Успешно преминалите изпитите получават:

 • Диплома за завършено средно образование
 • Свидетелство за професионална квалификация – художник


Как се завършва специалността?


За успешното завършване на гимназията учениците от специалност Рекламна Графика от 12 клас изпълняват серия от задачи, част от дипломна работа с която могат да вземат свидетелство за квалификация.

Успешно преминалите зрелостният изпит получават:

 • Диплома за завършено средно образование
 • Свидетелство за професионална квалификация – художник

Къде кандидатстват след това учениците?


След завършване на специалност „Рекламна Графика“ дипломантите кадидатстват в следните висши учебни заведения и специалности:

 • Национална художествена академия
  • Специалност ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ
  • Специалност КНИГА, ИЛЮСТРАЦИЯ И ПЕЧАТНА ГРАФИКА
  • Специалност ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН
  • Специалност  РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН
 • Велико Търновски Университет
  • Специалност Изящни изкуства-графичен дизайн и визуални комуникация
 • Нов Български Университет
  • Плакат и рекламен дизайн
  • Графичен дизайн
  • Анимационно кино
  • Реклама
 • Технически Университет
  • Инженерен дизайн
 • Други университети в страната и чужбина


Ученически произведения


И за финал ви оставяме да се потопите в произведенията на нашите ученици и да се докоснете до техните творчески възможности.

 • SV102362
  anemptytextlline
 • SV102360
  anemptytextlline
 • SV102359
  anemptytextlline
 • Diplomna rabota044
  anemptytextlline
 • Diplomna rabota043
  anemptytextlline
 • Diplomna rabota040
  anemptytextlline
 • Diplomna rabota039
  anemptytextlline
 • Diplomna rabota021
  anemptytextlline
 • Diplomna rabota020
  anemptytextlline
 • Diplomna rabota019
  anemptytextlline
 • Diplomna rabota018
  anemptytextlline
 • Diplomna rabota017
  anemptytextlline
 • Diplomna rabota016
  anemptytextlline
 • Diplomna rabota015
  anemptytextlline
 • Diplomna rabota013
  anemptytextlline
 • Diplomna rabota012
  anemptytextlline
 • Diplomna rabota011
  anemptytextlline
 • Diplomna rabota009
  anemptytextlline
 • Diplomna rabota006
  anemptytextlline
 • Diplomna rabota004
  anemptytextlline
 • Diplomna rabota003
  anemptytextlline
 • Diplomna rabota002
  anemptytextlline
 • Diplomna rabota001
  anemptytextlline
 • Diplomna rabota 007
  anemptytextlline
 • 11klas
  anemptytextlline
 • 11klas(9)
  anemptytextlline
 • 11klas (8)
  anemptytextlline
 • 11klas (7)
  anemptytextlline
 • 11klas (6)
  anemptytextlline
 • 11klas (5)
  anemptytextlline
 • 11klas (4)
  anemptytextlline
 • 11klas (3)
  anemptytextlline
 • 11klas (2)
  anemptytextlline
 • 11klas (1)
  anemptytextlline
 • 11 klas041
  anemptytextlline
 • 11 klas037
  anemptytextlline
 • 11 klas036
  anemptytextlline
 • 11 klas035
  anemptytextlline
 • 11 klas034
  anemptytextlline
 • 11 klas033
  anemptytextlline
 • 11 klas032
  anemptytextlline
 • 11 klas031
  anemptytextlline
 • 11 klas030
  anemptytextlline
 • 11 klas029
  anemptytextlline
 • 11 klas028
  anemptytextlline
 • 11 klas027
  anemptytextlline
 • 11 klas026
  anemptytextlline
 • 11 klas(10)
  anemptytextlline
 • 11 klas(9)
  anemptytextlline
 • 10 klas
  anemptytextlline
 • 10 klas (6)
  anemptytextlline
 • 10 klas (5)
  anemptytextlline
 • 10 klas (4)
  anemptytextlline
 • 10 klas (3)
  anemptytextlline
 • 10 klas (2)
  anemptytextlline
 • 10 klas (1)
  anemptytextlline
 • 9 klas
  anemptytextlline
 • 9 klas(12)
  anemptytextlline
 • 9 klas (11)
  anemptytextlline
 • 9 klas (10)
  anemptytextlline
 • 9 klas (9)
  anemptytextlline
 • 9 klas (8)
  anemptytextlline
 • 9 klas (7)
  anemptytextlline
 • 9 klas (6)
  anemptytextlline
 • 9 klas (5)
  anemptytextlline
 • 9 klas (4)
  anemptytextlline
 • 9 klas (3)
  anemptytextlline
 • 9 klas (2)
  anemptytextlline
 • 9 klas (1)
  anemptytextlline
 • 8 klas
  anemptytextlline
 • 8 klas (17)
  anemptytextlline
 • 8 klas (16)
  anemptytextlline
 • 8 klas (15)
  anemptytextlline
 • 8 klas (14)
  anemptytextlline
 • 8 klas (13)
  anemptytextlline
 • 8 klas (12)
  anemptytextlline
 • 8 klas (11)
  anemptytextlline
 • 8 klas (10)
  anemptytextlline
 • 8 klas (9)
  anemptytextlline
 • 8 klas (8)
  anemptytextlline
 • 8 klas (7)
  anemptytextlline
 • 8 klas (6)
  anemptytextlline
 • 8 klas (5)
  anemptytextlline
 • 8 klas (4)
  anemptytextlline
 • 8 klas (3)
  anemptytextlline
 • 8 klas (2)
  anemptytextlline
 • 8 klas (1)
  anemptytextlline
 • 1
  anemptytextlline
 • 1(44)
  anemptytextlline
 • 1(43)
  anemptytextlline
 • 1 (43)
  anemptytextlline
 • 1 (42)
  anemptytextlline
 • 1 (41)
  anemptytextlline
 • 1 (40)
  anemptytextlline
 • 1 (39)
  anemptytextlline
 • 1 (38)
  anemptytextlline
 • 1 (37)
  anemptytextlline
 • 1 (36)
  anemptytextlline
 • 1 (35)
  anemptytextlline
 • 1 (34)
  anemptytextlline
 • 1 (33)
  anemptytextlline
 • 1 (32)
  anemptytextlline
 • 1 (31)
  anemptytextlline
 • 1 (30)
  anemptytextlline
 • 1 (29)
  anemptytextlline
 • 1 (28)
  anemptytextlline
 • 1 (27)
  anemptytextlline
 • 1 (26)
  anemptytextlline
 • 1 (25)
  anemptytextlline
 • 1 (24)
  anemptytextlline
 • 1 (23)
  anemptytextlline
 • 1 (22)
  anemptytextlline
 • 1 (21)
  anemptytextlline
 • 1 (20)
  anemptytextlline
 • 1 (19)
  anemptytextlline
 • 1 (18)
  anemptytextlline
 • 1 (17)
  anemptytextlline
 • 1 (16)
  anemptytextlline
 • 1 (15)
  anemptytextlline
 • 1 (14)
  anemptytextlline
 • Стилизация - птица
  anemptytextlline
 • Птица стилизация
  anemptytextlline
 • Стилизация птица
  anemptytextlline
 • 1 (10)
  anemptytextlline
 • пано риби
  anemptytextlline
 • Стилизация на пеперуда
  anemptytextlline
 • Пеперуда рисунка
  anemptytextlline
 • Стилизация - листо
  anemptytextlline
 • Флорална композиция в гръг, студена гама
  anemptytextlline
 • Стилизация - листо
  anemptytextlline
 • Стилизация - листо
  anemptytextlline
 • Растерна стилизация - листо
  anemptytextlline

Другите ни специалности