fbpx


Специалности и предмети
Наша основна цел е създаване на училищна среда, формираща личности с богата обща култура и професионални умения, бъдещи творци със съхранена творческа индивидуалност и самостоятелно мислене. Чрез задачите и изискванията към тях всяка отделна специалност се стреми към нашата основна цел.


Основни специалностиСпециални предмети