fbpx

Обществен съвет


Поименен състав на обществения съвет

На основание чл. 259 от ЗПУО и във връзка с чл. 14, ал. 1 от Правилника за създаване, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата и на основание писмо с изх. номер РД-04-196/30.11.2016 г. за изобр на представители на родителите и във връзка със създаване на Обществен съвет към НХГ „Димитър Добрович“ – Сливен се определиха:

Правилник за обществените съвети

Председател

Виолета Христова – представител на родителите в НХГ „Д. Добрович“


Членове

 • Соня Боснова – представител на родителите в НХГ „Д. Добрович“
 • Кети Вълева – представител на родителите в НХГ „Д. Добрович“
 • Пенка Пенева-Миронска – представител на родителите в НХГ „Д. Добрович“
 • Пламен Белчев – представител на родителите в НХГ „Д. Добрович“
 • Маргарита Васева – директор на дирекция „Бюджет и финасовосчетоводни дейности“, представител на финансиращия орган
 • Милена Пелишева – представител на работодателската организация

Резервни членове

 • Атанаска Громова – представител на родителите в НХГ „Д. Добрович“
 • Живка Бармукова – представител на родителите в НХГ „Д. Добрович“
 • Елка Оцова – представител на родителите в НХГ „Д. Добрович“
 • Събина Радева – представител на родителите в НХГ „Д. Добрович“
 • Ралица Базайтова – гл. експерт в дирекция „Сценични изкуства и художествено образование“
 • Деница Балтова – представител на работодателската организация

Дейности и решения на съветаДокументи