fbpx

П Р О Т О К О Л

за резултатите от приемния изпит за учебната 2016 / 2017 година

[table id=3 /]

Сливен, 18.06.2016 г.