fbpx

Списък на приетите 2015/2016

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

за резултатите от предварителния приемен изпит за учебната 2015 / 2016 година

Име, презиме, фамилия

Живопис

Град

Рисуване

1

Корина Йорданова Миронска

 

Сливен

5.97

2

Косара Руменова Бармукова

 

Малко Търново

5.88

3

Мария Атанасова Стоева

 

Сливен

5.86

4

Павел Недков Русев

 

Стралджа

5.86

5

Кристиана Красимирова Кънева

 

Сливен

5.70

6

Мария Захариева Стоянова

 

Котел

5.61

7

Велислав Великов Великов

 

Сливен

5.61

8

Демет Джевдетова Мустафова

 

Сливен

5.38

9

Йоана Анжелова Панайотова

 

Сливен

5.35

10

Анна Мария Димитрова

 

Сливен

5.25

11

Ивайло Ванев Николов

 

Сливен

5.13

12

Калоян Маринов Матеков

 

Сливен

5.10

13

Пламена Димитрова Станчева

 

с. Ж. войвода

5.08

14

Белица Бончева Колева

 

Ямбол

5.04

15

Йоана Звезделинова Тучкова

 

Сливен

5.00

16

Христо Ивелинов Желязков

 

Сливен

5.00

17

Стелиян Илиянов Пеев

 

Шивачево

5.00

18

Албена Димитрова Вълева

 

Сливен

4.97

19

Галина Пламенова Йорданова

 

с. Мечкарево

4.85

20

Хатче Неджатова Алиева

 

Сливен

4.80

21

Димитър Веселинов Ламбов

 

Сливен

4.75

22

Илиян Пламенов Рачев

 

Сливен

4.70

23

Недислав Мариянов Малчев

 

Сливен

4.70

24

Стелияна Андрианова Андреева

 

с. Гавраилово

4.65

25

Доника Панайотова Панайотова

 

с. Тополчане

4.40

26

Десислава Иванова – приравнителен изпит

 

Сливен

5.05

27

Пепо Иринков Иванов – приравнителен изпит

4.81

Сливен

4.40

Сливен, 20.06.2015 г.