fbpx

Прием 2016/2017

Прием след 7 клас

Наши ученици изучават една от избраните специалности:

  • Рекламна графика
  • Художествена тъкан и мода
  • Иконопис

През петгодишния курс на обучение, наред с всички общообразователни и специални предмети, в училището се изучават:
рисуване, живопис, компютърна графика, история на изкуството, перспектива, шрифт и др.

Разполагаме с обновена, модерна, газифицирана сграда, предстои и изграждане на общежитие.
Добрата материална база гарантира успешното провеждане на учебните занятия.

Условия за кандидатстване:

  • Молба – заявление /от училището/
  • Удостоверение за завършен 7 кл.
  • Акт за раждане
  • Медицинско удостоверение
  • Платена такса по банков път – 6 лв. *

Приемат се кандидати от цялата страна след успешно издържан конкурсен изпит по рисуване на обемни тела на 18 юни 2016 г. от 8:00 часа.
Задачата се изпълнява за 6 часа със молив, формат на листа 35/50 см.

ВАЖНО: ОЦЕНКИТЕ ОТ ВЪНШНОТО ОЦЕНЯВАНЕ НЕ ВАЖАТ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕТО.

Прием след 8 и 9 клас

Наши ученици могат да станат и завършилите осми и девети клас след успешни приравнителни изпити по специалните предмети.

За справки:

Телефон: 044/667 465, 044/667349

* Таксата може да бъде платена във всяка банка по следната сметка:
Получател: НХГ „Димитър Добрович“ – Сливен
IBAN: BG74 UBBS 8002 3106 1369 03
BIC код: UBBSBGSF
Банка: Обединена Българска Банка – Сливен

Завършване на курса на обучение

Дипломиралите се ученици получават диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация – „художник“.

Възпитаниците на НХГ „Димитър Добрович“ – Сливен продължават обучението си във ВУЗ у нас и в чужбина.

Чуйте нашите рекламни съобщения