fbpx

Прием 2014/2015

НAЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ „ДИМИТЪР ДОБРОВИЧ“ СЛИВЕН


Прием след 7 клас

за учебната 2014/2015 година, след завършен 7 клас за специалностите:
Рекламна графика, Художествена тъкан и мода, Иконопис

През 5-годишния курс на обучение, наред с всички общообразователни и специални предмети, в училище се изучават:

Рисуване, живопис, компютърна графика, история на изкуството, перспектива, шрифт и др. Разполагаме с обновена, модерна, газифицирана сграда, предстои и изграждане на общежитие.

Условия за кандидатстване

  • Молба-заявление /от училището/
  • Удостоверение за завършен 7 клас
  • Акт за раждане
  • Медицинско удостоверение
  • Застраховка /прави се в деня на изпита ~50 ст. /

Приемат се кандидати от цялата страна, след успешно издръжан конкурсен изпит по рисуване.

Може да проверите възможностите си на:

  • 10 май 2014 г. от 8:00 часа
  • 21 юни 2014 г. от 8:00 часа

Трябва да нарисувате композиция от обемни тела за 6 часа, след което ще се обявят резултатите. Задачата се изпълнява с молив, формат на листа 35/50 см.

Прием след 8 и 9 клас

Наши ученици могат да станат и завършилите 8 и 9 клас след усшени приравнителни изпити по специалните предмети.


Дипломиралите се ученици получават диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация – „художник
Възпитаници на гимназията продължават образованието си във ВУЗ у нас и в чужбина.


За контакти и справки

Телефон: 044/ 66 74 65, 044/ 66 73 49