fbpx

izpiti nhg plakat 2015

График на дейностите по приемане на ученици в НХГ „Димитър Добрович“- Сливен за учебната 2015-2016 г., съгласно Наредба № Н-5 от 2008 г.

За VІІ и VІІІ клас:
1. Подаване на документи за кандидатстване.

 12 – 19.06. 2015 г.

2. Провеждане на изпити за проверка на способностите.

 

2.1 Рисуване за всички специалности

20.06.2015 г./събота/

2.2. Приравнителни изпити след 8 клас

01-06.07.2015 г.

3. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.

непосредствено след приключване на работата на изпитната комисия, но не по-късно от 21.06.2015 г.

4. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 21.06.2015 г. за 7кл.

до 06.07.2015 г. за 8 кл

5. Записване на приетите ученици

до 10.07.2015 г.

6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места.

до 10.07.2015 г.

7. Попълване на незаетите места и записване на учениците.

до 17.07.2015 г.

8. Утвърждаване на  осъществения държавен план-прием

до 31.07.2015 г.

Забележка:
Графикът за подаване на документи за всяко училище се определя със заповед на директора и се обявява не по-късно от една седмица преди определената начална дата за подаване на документите в приемащото училище.

ШКОЛА

shkola nhg-2015