Иконопис

В периода IX-XIX век, българският изобразителен гений се изразява изключително със средствата на православната християнска образност. Иконописците на България осмислят, приетите с християнството византийска естетика и канон, и оставят за поколенията прекрасни образци на...