fbpx

Бюджет на гимназията

За пълна прозрачност на изразходването на бюджета, прилагаме разпечатка от отчетите за последните години.

Бюджет 2019

Първо тримесичиеВторо тримесичиеТрето тримесичиеМакет за разпределение на бюджета 2019

Бюджет 2016

Годишен отчет