fbpx

Бюджет на гимназията

За пълна прозрачност на изразходването на бюджета, прилагаме разпечатка от отчетите за последните години.

Бюджет 2016

Годишен отчет

Изтегляния