КАРТИННА ГАЛЕРИЯ НА РАДОМИРА КОЛЕВА

Домашен интериор Музика Домашен интериор Нощна Ловеч


Ахроматична есен Топла есен Есен Индия Живопис Милен


Живопис Милен Живопис Живопис Здравко Космос Музика


Църква Ловеч Графика Здравко Японско Японско


Час по рисуване Час по живопис Час по живопис Практика Колева


Дядо Митко Текстилно пано Час по живопис Текстилно пано Час по живопис


Конферанс Интериор Интериор Музика Текстил

Радомира Николаева Колева
11 клас
специалност - художествена тъкан
2010/2011 г.