Дърво Дърво Лампа Лампа


Залез Залез Ограда Залез


Практика Конферанс Аз и брат ми Практика Практика

Мария Людмилова Янкова
11 клас
специалност - художествена тъкан
2010/2011 г.