Индия Африка Баба Желязка Баба Желязка Дядо Митко


Милен Черно-бяло Япония Здравко Здравко

Магдалена Николаева Колева
11 клас
специалност - художествена тъкан
2010/2011 г.