ГАЛЕРИЯ С РИСУНКИ

къща в Сливен арка сливенски къщи къщи от жеравна къща


портрет врата портрет масло панорама от Сливен портрет графика


Жеравненска
къща
японско
изкуство
гръцко
изкуство
африканско
изкуство
българско
изкуство


фриз - иконопис тонален фриз - иконопис цветен фриз - иконопис


конферанс проект за африканско изкуство

ГАЛИНА ВЕЛИКОВА САХАНДЖИЕВА
11 клас
специалност - художествена тъкан
2010/2011 г.