Национална художествена
гимназия
“Димитър Добрович”
Сливен

Дирекция - тел.: 044/667 349
Канцелария - тел./факс: 044/667 465
E-mail: nhg_dd@abv.bg
Сливен, бул. “Георги Данчев” 7


   

Допълнителен прием 2017
след 7, 8, 9 клас

Изпит – 5 септември /вторник/

Прием на документи
от 28.08 до 04.09.2017 г.

Прием след 7 клас

за учебната 2017/2018 година, след завършен 7 клас за специалностите:
Рекламна графика, Художествена тъкан и мода, Иконопис

През 5-годишния курс на обучение, наред с всички общообразователни и специални предмети, в училище се изучават:
Рисуване, живопис, компютърна графика, история на изкуството, перспектива, шрифт и др. Разполагаме с обновена, модерна, газифицирана сграда, предстои и изграждане на общежитие.

Прием след 8 и 9 клас

Наши ученици могат да станат и завършилите 8 и 9 клас след усшени приравнителни изпити по специалните предмети.

Безплатни целодневни
консултации със специалисти

Условия за кандидатстване

  • • Молба-заявление /от училището/
  • • Удостоверение за завършен 7 клас
  • • Акт за раждане
  • • Медицинско удостоверение

Приемат се кандидати от цялата страна, след успешно издръжан конкурсен изпит по рисуване.
Трябва да нарисувате композиция от обемни тела за 6 часа, след което ще се обявят резултатите.
Задачата се изпълнява с молив, формат на листа 35/50 см.

ВАЖНО: ОЦЕНКИТЕ ОТ ВЪНШНОТО ОЦЕНЯВАНЕ НЕ ВАЖАТ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕТО.