Национална художествена  
гимназия  
“Димитър Добрович”  
Сливен  
Дирекция - тел.: 044/667 349
Канцелария - тел./факс: 044/667 465
E-mail: nhg_dd@abv.bg
Сливен, бул. “Георги Данчев” 7

   

Прием 2017

П Р О Т О К О Л

за резултатите от приемния изпит за учебната 2017 / 2018 година

№ По реда на класиране

Вх. № Адрес по местоживеене Приет в клас Специалност Оценка от изпит

1

2

4

5

6

7

1

00002

Сливен

8 клас

"Рекламна графика"

6.00

2

00024

Сливен

8 клас

"Рекламна графика"

5.93

3

00011

Сливен

8 клас

"Художествена тъкан"

5.79

4

00001

Сливен

8 клас

"Иконопис"

5.75

5

00006

Ямбол

8 клас

"Рекламна графика"

5.43

6

00004

Приморско

8 клас

"Рекламна графика"

5.36

7

00008

Сливен

8 клас

"Художествена тъкан"

5.32

7

00013

Сливен

8 клас

"Рекламна графика"

5.32

8

00012

Сливен

8 клас

"Рекламна графика"

5.25

9

00023

Сливен

8 клас

"Рекламна графика"

5.22

10

00017

Сливен

8 клас

"Рекламна графика"

5.14

11

00021

Сливен

8 клас

"Иконопис"

5.04

12

00007

Сливен

8 клас

"Иконопис"

4.68

13

00014

Сливен

8 клас

"Художествена тъкан"

4.61

14

00016

Сливен

8 клас

"Художествена тъкан"

4.54

15

00018

Сливен

8 клас

"Художествена тъкан"

4.36

16

00020

Сливен

8 клас

"Художествена тъкан"

3.86

17

00019

Сливен

8 клас

"Художествена тъкан"

3.79

17

00015

Сливен

8 клас

"Иконопис"

3.79

18

00010

Сливен

8 клас

"Художествена тъкан"

3.64

19

00003

Сливен

8 клас

"Иконопис"

3.61

20

00005

Сливен

8 клас

"Иконопис"

3.25

21

00022

Сливен

8 клас

"Иконопис"

3.21

22

00009

Сливен

Не приет

2.43