Национална художествена  
гимназия  
“Димитър Добрович”  
Сливен  
Дирекция - тел.: 044/667 349
Канцелария - тел./факс: 044/667 465
E-mail: [email protected]
Сливен, бул. “Георги Данчев” 7

КАТАЛОГ